Psychoedukacja

Celem psychoedukacji jest upowszechnianie wiedzy o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka w rodzinie, grupie, zespole, niezbędnej do tego, by móc świadomie uczestniczyć w życiu społecznym i budować satysfakcjonujące więzi z innymi ludźmi.

Psycholog – psychoterapeuta pomoże Ci rozpoznać Twoje zasoby psychiczne, nauczy konstruktywnych sposobów korzystania z nich tak, abyś lepiej radził sobie z problemami, które niesie codzienność.  Poprzez psychoedukację możesz zyskać m.in. poczucie kontroli nad swoim życiem, umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów, rozwinąć zdolność sprawnej i skutecznej komunikacji.

Psychoedukacja pomaga zamienić odbierające radość życia poczucie winy lub krzywdy na odpowiedzialność a bezradną bierność i wycofanie na proaktywną i mądrą troskę o siebie i innych.

Nasza oferta (prelekcje, treningi, warsztaty psychoedukacyjne) adresowana jest m.in. do: rodziców i ich dzieci, uczniów i nauczycieli, rad pedagogicznych i szkół, zespołów pracowniczych, fundacji, organizacji i firm oraz do przedstawicieli tych zawodów, których wykonywanie polega na pomaganiu innym (doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, opiekunowie osób starszych, pielęgniarki, lekarzy, instruktorzy, trenerzy, wolontariusze).