Psychoterapia – dla kogo?

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA przeznaczona jest dla osób, które:

 • zmagają się z objawami nerwicowymi,
 • doświadczają lęku, bezradności,
 • mają obniżony nastrój, odczuwają zmęczenie/zniechęcenie,
 • cierpią z powodu depresji, utraciły sens życia,
 • przeżywają trudne chwile, przechodzą kryzys, muszą podjąć ważną decyzję,
 • utraciły pracę i/lub czują się wypalone zawodowo,
 • zmagają się z problemami w bliskiej relacji,
 • żyją w konfliktowych/niesatysfakcjonujących związkach,
 • rozstały się z partnerem/partnerką, utraciły bliską osobę,
 • mają poczucie braku więzi, osamotnienia, izolacji,
 • skarżą się na dolegliwości somatyczne/choroby, które nie poddają się leczeniu,
 • chcą lepiej zrozumieć siebie, poznać źródło swoich problemów,
 • pragną odzyskać/rozwinąć zdolność prowadzenia zdrowego i satysfakcjonującego życia.

PSYCHOEDUKACJA czyli treningi, warsztaty, prelekcje, adresowane są do:   

 • rodziców,
 • uczniów,
 • nauczycieli,
 • rad pedagogicznych,
 • szkół, fundacji, firm,
 • doradców zawodowych,
 • pracowników socjalnych,
 • asystentów rodziny,
 • opiekunów osób starszych,
 • pielęgniarek, lekarzy,
 • instruktorów, trenerów,
 • wolontariuszy organizacji pożytku publicznego,
 • oraz innych osób, których działalność zawodowa polega na pomaganiu ludziom.