Kwalifikacje

OŚRODEK “ODNOWA” TWORZĄ:

BEATA BYKOWSKA-GODLEWSKA: dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna, doktor nauk humanistycznych, pedagog i doradca rodziny, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd) i Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP).

Powadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje dla par/rodzin w emocjonalnym kryzysie oraz grupy rozwoju osobistego i zawodowego. Pracuje według standardów merytorycznych i etycznych wyznaczonych przez PTPPd i PFP. Rezultaty swojej pracy poddaje regularnej superwizji.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (praca doktorska dot. profilaktyki uzależnień). Ukończyła czteroletnią podyplomową Szkołę Psychoterapii oraz dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie kliniczne zdobyła podczas stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego “Wrzeszcz”. Kształciła się również na studiach podyplomowych i specjalistycznych szkoleniach m.in. w zakresie: doradztwa zawodowego, prowadzenia mediacji i rozwiązywania konfliktów. Jest wykładowczynią akademicką, autorką publikacji i badań naukowych. 

MAGDALENA LENDASZ: dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna, magister psychologii, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd).

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych oraz konsultacje dla par i rodzin w emocjonalnym kryzysie lub konflikcie. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje superwizji. Aktualnie w procesie certyfikacji.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Lublinie oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, gdzie ukończyła czteroletnią podyplomową Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiada doświadczenie kliniczne, które zdobyła pracując w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie, Szpitalu Marynarki Wojennej z Przychodnią S.P.ZOZ Gdańsk- Oliwa,Poradni Zdrowia Psychicznego ESCULAP w Gdańsku i Gdyni, z którą nadal współpracuje, prowadząc również prywatną praktykę.

WANDA KĄTOWSKA: dyplomowana socjoterapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego, magister filozofii.

Zajmuje się organizacją i prowadzeniem treningów interpersonalnych, szkoleń oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych, prowadzi także grupy rozwoju osobistego i zawodowego. W trosce o wysoką jakość swojej pracy korzysta z regularnych superwizji.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest także absolwentką  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego – ośrodka kształcącego trenerów i terapeutów, który działa w oparciu o rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, treningów, warsztatów psychoedukacyjnych, zyskała pracując jako wykładowczyni i trenerka w różnego typu  organizacjach, szkołach i uczelniach wyższych. Stale doskonali swoje kwalifikacje zawodowe – aktualnie w procesie certyfikacji.