Co można zyskać?

Pewnie zastanawiasz się w jakim zakresie psycholog – psychoterapeuta może być pomocny w rozwiązaniu Twoich problemów i co właściwie możesz osiągnąć podejmując psychoterapię? Oto kilka podpowiedzi:

Psychoterapia nie usuwa niemiłych uczuć, nie sprawia, że znikają wszelkie konflikty. Może jednak odsłaniać prawdziwe znaczenie konfliktu stojącego za objawem i demaskować fałszywe rozwiązania. Daje też osobie cierpiącej szansę wyrażenia siebie, ujawnienia niedozwolonych pragnień i uczuć, na przykład zazdrości, zawiści czy nienawiści. W ramach psychoterapii łatwiej zaakceptować swoje roszczenia i frustracje, a następnie podzielić się nimi, opowiadając o nich. – Bertrand Cramer

Żadna psychoterapia nie zaspokoi pragnienia, które żywi prawdopodobnie większość ludzi: by w końcu rozwiązać wszystkie problemy, z którymi dotychczas byli konfrontowani. Nie jest to możliwe, bo życie ciągle przynosi nowe problemy, które mogą ponownie wywołać odczuwane cieleśnie wspomnienia. Zadaniem psychoterapii jest umożliwienie człowiekowi dostępu do własnych uczuć. Dobra terapia powinna pomóc mu nie tylko w ich odkryciu, ale też w zaakceptowaniu i nauczeniu się ich zaspokajania. Gdy sami dla siebie przestajemy być zagadką, stajemy się zdolni do świadomej refleksji i działania. Otwieramy się na uczucia, ponieważ je rozumiemy i dlatego już się ich tak bardzo nie boimy. – Alice Miller

Czego można oczekiwać po psychoterapii? Nie zrobi ona z człowieka szczęśliwego, bezkonfliktowego zdobywcy szczytów, czy bezinteresownego anioła. Co najwyżej spowoduje, że człowiek który pozna własne dziecięce impulsy popędowe, zaakceptuje swą ograniczoną zdolność osiągania szczęścia. Celem psychoterapii jest przemiana cierpienia neurotycznego w normalne cierpienie, które można wytrzymać. To w końcu wcale nie tak mało, gdy człowiek nauczy się odróżniać co można zmienić, a co trzeba przyjąć takim jakim jest. – Zygmunt Freud